Top news

Aplikace Prestigio eReader 3.0
03/21/2013

Aplikace Prestigio eReader 3.0

Prestigio představuje aktualizovanou verzi aplikace Prestigio eReader pro systém Android, jež nově podporuje i technologii DRM.

 

V březnu roku 2013 představila společnost Prestigio aplikaci Prestigio eReader 3.0 – novou verzi své aplikace na čtení elektronických knih s integrovaným obchodem. První verze této aplikace byla zveřejněna teprve před rokem, ale přesto se může pyšnit více než 100 000 instalacemi po celém světě. Hlavní rozdíl mezi druhou a třetí verzí aplikace je podpora standardu Adobe DRM, díky níž je možný nákup a čtení elektronických knih z předních globálních online obchodů. Tyto obchody chrání knihy technologií DRM a jejich knihy je nově možné číst bez potřeby specializovaného software či registrace. Za normálních okolností bývá funkční software kompatibilní s technologií Adobe DRM placený. Společnost Prestigio však poskytuje svou aplikaci Prestigio eReader 3.0 úplně zdarma. Je srovnatelná s podobnými aplikacemi, a dokonce je v některých aspektech i předčí. 

Prestigio eReader vám přináší celý vesmír digitálních knih. Kombinuje skvělou aplikaci na čtení elektronických knih a online obchod s elektronickými publikacemi. Online obchod společnosti Prestigio nabízí přístup k více než 622 tisícům literárních děl ve 22 jazycích, z nichž je 30 tisíc bezplatných. Tento obrovský projekt nemá prakticky konkurenci. Většina podobných aplikací nabízí obvykle ke čtečce knih pouze minimální doplňkové služby. Multifunkční software od společnosti Prestigio podporují čtečky elektronických knih, inteligentní telefony a tablety současně. Aplikaci je navíc možné nainstalovat na jakékoli zařízení se systémem Android.

  

Po přihlášení zobrazí aplikace nasledující tři karty: My Shelf (Moje polička), My Library (Moje knihovna) a Bookstore (Knihkupectví). Standardně je otevřená karta My Shelf (Moje polička). Je to pohodlný a vizuálně příjemný správca sbírky elektronických knih. Menu vypadá jako knihovaa s dvěma hlavními odděleními. Na horní poličce najdete poslední přečtené knihy, a tak uživatel snadno najde aktuálně čtená díla.

Spodní polička slouží jako pult na knihy, které jsou uložené v paměti zařízení. Každý soubor je zobrazený jako kniha s obálkou, což ulehčuje a urychluje výběr. Pokud soubor neobsahuje obal, aplikace automaticky vybere jeden z 8 předvolených. Jde o pohodlné řešenie problému s chybějícimi obaly. Horním i spodním oddělením můžete pohodlně listovat horizontálním pohybem prstu po displeji.

Karta My Shelf (Moje polička) obsahuje několik položek pro nastavení aplikace. Knihy je možné třídit podle názvů či  autorů. Oblíbené a naposledy přidané knihy si můžete prohlížet odděleně. Při změne kategorizace se stačí dotknout kontextového menu By title (Podloe názvu) ve spodní časti horní poličky, kde jsou zobrazené naposledy otevřené knihy.

 

Pokud je kolekce knih velká, můžete použít i další, pohodlnější způsob - vyhledávacia lišta, která sa nachází vpravo od menu třídění knih. Po vepsání názvu nebo jeho části do tohoto pole sa zobrazí všechny knihy, které vyhovují kritériu.

 

Aplikace Prestigio eReader si obvykle aktualizuje svou databázi ze složky Books v hlavní paměti zařízení. V nastaveních však mohou uživatelé zdrojovou složku změnit. Kontextové menu aplikace obsahuje položku pro manuální aktualizaci katalogu a zobrazení naposledy přidaných knih.

 

Obsah každé podsložky v rámci složky Books tvoří na kartě My Shelf (Moje polička) samostatnou kolekci. Stiskem tlačítka mezi kontextovým menu třídění a vyhledávací lištou se zobrazí seznam kolekcí. Po vybrání požadované kolekce se zobrazí seznam všech knih, které do ní patří.

 

Kolekce se vytvářejí a upravují podle podsložek ve složce Books. Přidáte-li novou kolekci, již chcete upravit, název aktuální kolekce bude dostupný prostřednictvím menu Collections (Kolekce) v levém dolním rohu nebo seznamu kolekcí zmíněného výše. Všechny změny se ukládají pouze do vlastní databáze aplikace Prestigio eReader. Znamená to, že aplikace nevytváří ani neupravuje žádne podsložky ve složce Books v hlavní paměti zaříazení. Toto považujeme za najlepší možný přístup. Kdyby  totiž tyto složky využívaly i jiné aplikace, při neustálých změnách struktry složek by mohlo docházet  k rušení jejich činnosti.

 

Jakákoli kolekce se dá vyplnit knihami z jiného katalogu. Stačí otevřít katalog a stisklnout tlačítko Edit (Upravit). Klepnutím na obaly knih můžete vybrat  tituly, které chcete kopírovat. Tlačítko Move (Přesunout) otevře seznam dostupných kolekcí, do nichž  se dají pridat vybrané knihy.

 

Karta My Library (Moje knihovna) je v podstatě jen zjednodušenou verzí karty My Shelf (Moje polička). Chybí jí jen zobrazení obalů knih, ale umožňuje přímé procházení souborovým systémem zařízení a otevírání požadovaných titulů. Je to užitečná funkce v případě, když jste ješte knihy nepřidali do složky Books a jsou uložené někde jinde.Stejně jako karta My Shelf (Moje polička) umožňuje i karta My Library (Moje knihovna) procházet kolekce a upravovat je. Stejně tak podporuje i rychlý přístup k oblíbeným nebo nedávno otevřeným titulům.

 

Kromě přístupu k souborovému systému, kolekcím a nedávno otevřeným souborům umožňuje karta My Library (Moje knihovna) i třídění knih podle autorů, názvů a žánrů.

 

Nástroj pro vyhledávání je dostupný na pravé straně karty My Library (Moje knihovna). Při vyhledávání stačí otevřít kontextové menu. Odpovídající položka je označená lupou. Výsledky vyhledávání se zobrazí ve formě seznamu.

 

Karta Bookstore (Knihkupectví) umožňuje přístup do online obchodu Prestigio, který nabízí široký výběr knih v různých jazycích. Úvodní obrazovka obsahuje vyhledávací lištu pro manuální zadávání názvů knih. Na spodní liště karty se nacházejí tlačítka pro aktualizaci katalogu a přihlášení se do účtu. Hlavní seznam umožní rychle filtrovat knihy podle jazyků.

 

Karta Bookstore (Knihkupectví) nabízí široké možnosti volby kategorií – například autor, žánr nebo novinky.

 

Níže v menu se nachází seznam obalů knih, názvů a autorů. Vpravo vidíte, zda je kniha zdarma či placená.

 

Po kliknutí na knihu se otevřeí její úplný popis spolu s cenou. Účet můžete „dobít“ poukázkami v hodnotě od 5 do 100 €. Zakoupit sa dají na webové stránce společnosti Prestigio (ebooks.prestigioplaza.com) či přímo prostřednictvím aplikace. Akceptované jsou platby přes PayPal, bankovím převodem nebo debetní či kreditní kartou. Vývojáři momentálně pracují na podpoře příamých plateb bez potřeby poukázek.

 

Po registraci nového uživatelského účtu se na hlavní obrazovce na kartě Bookstore (Knihkupectví) zobrazí podmenu My account (Můj účet). Zde si můžete zkontrolovat či „dobít“ účet, prohlížet seznam nedávných nákupů, nastavit filtrování obsahu a zobrazit nebo upravit osobní informace. 

 

Za pozornost stojí položka My orders (moje objednávky), kam společnost Prestigio implementovala přístup typický pro moderní cloudové služby. Díla zakoupená na kartě Bookstore (Knihkupectví) nejsou svázané se žádným konkrétním zařízením. Ke každé knize zakoupené v našem obchodě je prižazená samostatná stránka s fakturou, která obsahuje přímý odkaz na stáhnutí souboru. Uživatelé si mohou svoje knihy opakovaně sáhnout podle potřeby. Budou k nim mít tedy přístup i v případě, kdy by je omylem smazali. Aplikace Prestigio eReader se dá navíc nainstalovat na libovolné zařízení se systémem Android, do kterého si uživatelé můžou opětovně stáhnout všechny zakoupené knihy.

 

 

Po zkopírovaní knih do počítače nebo ich stáhnutí z obchodu společnosti Prestigio nastal čas na čtení. Aplikace Prestigio eReader podporuje jednu velmi užitočnou funkci: po opětovném otevření libovolné knihy aplikace automaticky zobrazí poslední stránku, kterou měl uživatel otevřenou. Nezáleží, zda knihu vybral ze seznamu naposledy čtených nebo z hlavního seznamu knih.

Ovládací prvky a možnosti nastavení sú vyladěné tak, aby spolu tvořily jednoduché a současně flexibilní rozhraní. Prakticky celý priostor obrazovky se používá pro zobrazení samotného textu. Ve spodní části se nachází úzký informační panel, který zobrazuje průběh čtení (číslo strany a percentuální hodnotu) a hodiny. Po otočení zařízení přepne aplikace Prestigio eReader automaticky režim zobrazení na šířku/na výšku.

 

Stránky sa dají otáčet vícero způsoby. Potáhnutím prstu po obrazovce zleva doprava se stránky obracejí tak jako v normální knize. Stejnou funkci má i klepnutí na pravou stranu obrazovky. Pokud se chcete vrátit na předcházející stranu, stačí potáhnout prstem po obrazovce zprava doleva, či se dotknout její levé strany. Je třeba poznamenat, že knihy s ochranou DRM umožňují otáčet stránky pouze horizontálním potáhnutím. U jiných aplikací dochází při přístupu k souborům s ochranou ke zřetelnému zpoždění. Programátoři společnosti Prestigio však vyvinuli maximální úsilí, aby snížili tento efekt na minimum. Výsledkem je rychlé a pohodlné čtení. Je to další důkaz schopnosti společnosti Prestigio implementovat zásadní softwarová ​​vylepšení, která ostatní vývojáři aplikácí pro čtení knih zanedbávají.

 

Prestigio má kromě toho zájem poskytovat rychlý přístup k najdůležitejším funkcím čteček elektronických knih. Například na nastavení jasu stačí potáhnout prstem nahoru nebo dolů po levé straně obrazovky. Dotykem na horní středové časti displeje získate přístup k funkci rychlého přesunu na požadované číslo stránky.

 

Dotykem na spodní středové časti obrazovky otevřete kontextové menu s množstvom užitečných funkcí.

 

Jedna z nich umožňuje zapnout tzv. „noční režim“ s invertovanými barvami – černým pozadím a bílým textem. Tento režim je ideálním řešením pro čtení ve tmě.

 

Pod tlačítkem More (Další) sa skrývají prvky na nastavení písma. Dostupných je 40 různých velikostí. Při prohlížení PDF dokumentů je to ješte jednodušší – díky podpoře vícedotykového ovládání velikost textu upravovat pohybem dvu prstů po obrazovce směrem k sobě nebo od sebe.

 

Uživatelé mohou rovněž pracovaz se samostatnými bloky textu. Pro výběr textu se používá dlohý stisk, při něž se zobrazí  dva symboly na určení hranic. Vybraný text se dá kopírovat, odeslat e-mailem nebo přes Skype, případne zveřejnit na Twitteru či Facebooku nebo přidat do záložek. Výběr sa dá kdykoli zrušit.

 

Aplikace Prestigio eReader umožňuje nastavit prakticky libovolný způsob zobrazení knihy. Menu nastavení umožňuje změnit pozadí, barvu písma, způsob otáčaní stránek a mnohem více. Prestigio eReader rovněžo umožňuje uživatelům doladit uživatelské předvolby a vylepšit zážitky ze čtení knih na maximum. Už předvolené nastavení však poskytuje efektivní a dobře promyšlené prostředí pro čtení.

 

Aplikace Prestigio eReader podporuje knihy ve formátu EPUB (včetně knih s ochranou Adobe DRM), PDF (též s podporou Adobe DRM), FB2, DOC, RTF, HTML a TXT. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejrozšířenější formáty textových souborpů, je velmi nepravděpodobné, že uživatel bude potřebovat pro přístup ke své kolekci další nástroje.

Prestigio eReader přichází rovněž s neustále aktualizovaným katalogem knih. V panelu oznámení systému Android informuje uživatele o nových titulech. Ťuknutím na zobrazený odkaz přejdete přímo na stránku s popisem knihy, případně si knihu můžete rovnou zakoupit.    

 

 

Tato univerzální aplikace pro čtení knih je skvělým příkladem, že společnose Prestigio dokáže svýjimi novými projekty dosáhnout výrazných úspěchů. V relativně krátkém čase společnost Prestigio předvedla, že dokáže nejen konkurovat špičkovým softwarovým produktům z různých kategorií, ale dokonce je díky důkladnejšímu a profesionálnejšímu přístupu i překonat. Ve prospšch čtečky elektronických knih hovoří i rozsah činností společnosti Prestigio, který ji umožňuje distribuovat bezplatně a nevázat ji výhradně s vlastními zařízeními.

Podpora technologie Adobe DRM je v aplikaci Prestigio eReader důležitým krokem vpřed. Určitě je před námi ješte spousta práce, ale dosavadní vývoj umožnil úplnou podporu knih s ochranou DRM. V porovnání s nechráněnými knihami už pri jejich používaní neexistují rozdíly, a podporované jsou i funkce obracení stránek jedním ťuknutím nebo potažením prstu po obrazovce. Další aktualizace budou podporovat nastavení jasu potáhnutím prstu po obrazovce a ovládání menu ťukáním na různé časti obrazovky i u souborů s ochranou DRM.

To vše je důkazom neustálého úsilí společnosti Prestigio vylepšovat čtenářské zážitky a funkce obsahu s ochranou DRM. Aplikace Prestigio eReader v současnosti automaticky rozpozná chráněné soubory a aktivuje správný vykreslovací modul. Zkušenosti uživatelů jsou dosud pozitivní, dokonce i u chráněných knih. Není pochyb, že Prestigio eReader přinese svým užívatelům mnoho radosti při čtení nových i starších oblíbených knih.

Aplikaci Prestigio eReader 3.0 si můžete bezplatně stáhnout z internetové stránky společnosti Prestigio.

Aplikace Prestigio eReader 3.0

Prestigio představuje aktualizovanou verzi aplikace Prestigio eReader pro systém Android, jež nově podporuje i technologii DRM.

Prestigio eReader aplikácia 3.0

Populárna aplikácia na čítanie e-kníh v novej verzii.

See all news