Top news

Prestigio eReader aplikácia 3.0
03/13/2013

Prestigio predstavuje aktualizovanú verziu aplikácie Prestigio eReader pre systém Android, odteraz aj s podporou technológie Adobe DRM

V marci 2013 predstavila spoločnosť Prestigio aplikáciu Prestigio eReader 3.0 – novú verziu svojej aplikácie na čítanie elektronických kníh s integrovaným obchodom. Prvá verzia tejto aplikácie bola zverejnená iba pred rokom, ale napriek tomu sa môže pýšiť vyše 100 000 inštaláciami po celom svete. Hlavný rozdiel medzi druhou a treťou verziou aplikácie je podpora štandardu Adobe DRM, vďaka čomu je možný nákup a čítanie elektronických kníh z popredných globálnych online obchodov. Tieto obchody chránia knihy technológiou DRM. Takéto knihy je odteraz možné čítať bez potreby inštalácie špecializovaného softvéru alebo registrácie. Za normálnych okolnosti býva vysoko funkčný softvér kompatibilný s technológiou Adobe DRM zvyčajne platený. Spoločnosť Prestigio však poskytuje svoju aplikáciu Prestigio eReader 3.0 úplne zdarma. Je porovnateľná s podobnými aplikáciami, a dokonca ich v niektorých aspektoch aj predčí. 

Prestigio eReader k vám prináša celý vesmír digitálnych kníh. Kombinuje skvelú aplikáciu na čítanie elektronických kníh s online obchodom s elektronickými publikáciami. Online obchod spoločnosti Prestigio ponúka prístup k viac ako 622 tisícom literárnych diel v 22 jazykoch, z ktorých 30 tisíc je bezplatných. Je to nepochybne obrovský projekt, ktorý nemá prakticky konkurenciu. Väčšina ekosystémov ponúka zvyčajne iba minimálnu kombináciu zariadení na čítanie elektronických kníh a služieb. Multifunkčný softvér od spoločnosti Prestigio však podporuje čítačky elektronických kníh, inteligentné telefóny a tablety súčasne. Aplikáciu je navyše možné nainštalovať na akékoľvek zariadenie so systémom Android..

Po prihlásení zobrazí aplikácia nasledujúce tri karty: My Shelf (Moja polička), My Library (Moja knižnica) a Bookstore (Kníhkupectvo). Štandardne je otvorená karta My Shelf (Moja polička). Je to pohodlný a vizuálne príjemný správca zbierky elektronických kníh. Menu vyzerá ako knihovňa s dvomi hlavnými oddielmi. Na hornej poličke nájdete naposledy čítané knihy. Pomáha používateľovi nájsť aktuálne čítané literárne diela.

Dolná polička slúži ako výstavný pult na knihy, ktoré sú uložené v pamäti zariadenia. Každý súbor je vyobrazený ako kniha s obalom, čo uľahčuje a urýchľuje výber. Ak súbor neobsahuje obal, aplikácia automaticky vyberie jeden z 8 predvolených. Ide o pohodlné riešenie problému s chýbajúcimi obalmi. Horným aj dolným oddielom môžete pohodlne prechádzať horizontálnym ťahaním prsta po displeji.

Karta My Shelf (Moja polička) obsahuje niekoľko položiek na nastavenie aplikácie. Knihy je možné triediť podľa názvov alebo autorov. Obľúbené a naposledy pridané knihy môžete prezerať oddelene. Pri zmene kategorizácie sa stačí dotknúť kontextového menu By title (Podľa názvov) v spodnej časti hornej poličky, kde sú zobrazené naposledy otvorené knihy.

 

Ak je kolekcia kníh naozaj veľká, môžete použiť aj ďalší, pohodlnejší spôsob: je to vyhľadávacia lišta, ktorá sa nachádza napravo od menu triedenia kníh. Po vpísaní názvu alebo dokonca iba jeho časti do tohto poľa sa zobrazia všetky knihy, ktoré vyhovujú kritériu.

Aplikácia Prestigio eReader si zvyčajne aktualizuje svoju databázu z priečinka Books v hlavnej pamäti zariadenia. V nastaveniach však môžu používatelia hlavný priečinok zmeniť. Kontextové menu aplikácie obsahuje položku na manuálnu aktualizáciu katalógu a zobrazenie naposledy pridaných kníh.

Obsah každého podpriečinka v rámci priečinka Books tvorí na karte My Shelf (Moja polička) samostatnú kolekciu. Stlačením tlačidla medzi kontextovým menu triedenia a vyhľadávacou lištou sa zobrazí zoznam kolekcií. Po výbere požadovanej kolekcie sa zobrazí zoznam všetkých kníh, ktoré do nej patria.

 

Kolekcie sa vytvárajú a upravujú podľa podpriečinkov v priečinku Books. Ak pridáte novú kolekciu, ktorú chcete upraviť, názov aktuálnej kolekcie bude dostupný prostredníctvom menu Collections (Kolekcie) v ľavom dolnom rohu alebo zoznamu kolekcií spomínaného vyššie. Všetky zmeny sa ukladajú iba do vlastnej databázy aplikácie Prestigio eReader. Znamená to, že aplikácia nevytvára ani neupravuje žiadne podpriečinky v priečinku Books v hlavnej pamäti zariadenia. Považujeme to za najlepší možný prístup. Ak by totiž tieto priečinky vyžívali aj iné aplikácie, pri neustálych zmenách štruktúry priečinkov by mohlo dochádza k prerušovaniu ich činnosti.

 

Akákoľvek kolekcia sa dá vyplniť knihami z iného katalógu. Stačí iba otvoriť katalóg a ťuknúť na tlačidlo Edit (Upraviť). Ťukaním na obaly kníh môžete vybrať tie tituly, ktoré chcete kopírovať. Tlačidlo Move (Presunúť) otvorí zoznam dostupných kolekcií, do ktorých sa dajú pridať vybrané knihy.

 

Karta My Library (Moja knižnica) je v podstate iba zjednodušenou verziou karty My Shelf (Moja polička). Hoci jej chýba zobrazenie obalov kníh, umožňuje priame prechádzanie súborovým systémom zariadenia a otváranie požadovaných titulov. Je to užitočná funkcia v prípade, ak ste ešte knihy nepridali do priečinka Books a sú uložené niekde inde. Rovnako ako karta My Shelf (Moja polička), aj karta My Library (Moja knižnica) umožňuje prechádzať kolekcie a upravovať ich. Takisto podporuje aj rýchly prístup k obľúbeným alebo nedávno otvoreným titulom.

 

Okrem prístupu k súborovému systému, kolekciám a nedávno otvoreným súborom, umožňuje karta My Library (Moja knižnica) aj triediť knihy podľa autorov, názvov alebo žánrov.


 
Nástroj na vyhľadávanie je dostupný na pravej strane karty My Library (Moja knižnica). Pri vyhľadávaní stačí otvoriť kontextové menu. Zodpovedajúca položka je označená lupou. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia vo forme zoznamu.Karta Bookstore (Kníhkupectvo) umožňuje pristupovať k online obchodu Prestigio, ktorý ponúka široký výber kníh v rôznych jazykoch. Štartovacia obrazovka obsahuje vyhľadávaciu lištu na manuálne zadávanie názvov kníh. Na spodnej lište karty sa nachádzajú tlačidlá na aktualizáciu katalógu a prihlásenie sa do účtu. Hlavný zoznam umožní rýchle filtrovanie kníh podľa jazykov.Karta Bookstore (Kníhkupectvo) ponúka široké možnosti voľby kategórií – napríklad autorov, žánrov alebo noviniek.Nižšie v menu sa nachádza zoznam obalov kníh, názvov a autorov. Napravo môžete vidieť, či je kniha zdarma alebo platená.Po ťuknutí na knihu sa otvorí jej úplný popis spolu s cenou. Účet môžete „dobiť“ poukážkami v hodnote od 5 do 100 €. Zakúpiť sa dajú na webovej stránke spoločnosti Prestigio (ebooks.prestigioplaza.com) alebo priamo prostredníctvom aplikácie. Akceptované sú platby cez PayPal, bankovým prevodom alebo debetnou či kreditnou kartou. Vývojári momentálne pracujú na podpore priamych platieb bez potreby používania poukážok.Po registrácii nového používateľského účtu sa na hlavnej obrazovke na karte Bookstore (Kníhkupectvo) zobrazí podmenu My account (Môj účet). Tu si môžete skontrolovať alebo „dobiť“ účet, prezerať zoznam nedávnych nákupov, nastaviť filtrovanie obsahu a zobraziť alebo upraviť osobné informácie. Pozoruhodnou je položka My orders (moje objednávky), kde spoločnosť Prestigio implementovala prístup typický pre moderné cloudové služby. Diela zakúpené na karte Bookstore (Kníhkupectvo) nie sú zviazané so žiadnym konkrétnym zariadením. Ku každej knihe zakúpenej v našom obchode je priradená samostatná stránka s faktúrou, ktorá obsahuje priamy odkaz na prevzatie súboru. Používatelia si môžu svoje knihy opakovane preberať podľa potreby. Budú k nim mať teda prístup aj v prípade, ak by ich omylom zmazali. Aplikácia Prestigio eReader sa dá navyše nainštalovať na ľubovolné zariadenie so systémom Android, do ktorého si používatelia môžu opätovne prevziať všetky zakúpené knihy.
 

Po skopírovaní kníh do počítača alebo ich prevzatí z obchodu spoločnosti Prestigio nastal čas na čítanie. Aplikácia Prestigio eReader podporuje jednu veľmi užitočnú funkciu: po opätovnom otvorení ľubovolnej knihy aplikácia automaticky zobrazí poslednú stránku, ktorú mal používateľ otvorenú. Nezáleží na tom, či knihu vybral zo zoznamu naposledy čítaných alebo z hlavného zoznamu kníh.

Ovládacie prvky a možnosti nastavenia sú vyladené tak, aby spolu tvorili jednoduché a súčasne flexibilné rozhranie. Prakticky celý priestor obrazovky sa používa na zobrazenie samotného textu. V spodnej časti sa nachádza úzky informačný panel, ktorý zobrazuje priebeh čítania (číslo strany a percentuálnu hodnotu) a hodiny. Po otočení zariadenia prepne aplikácia Prestigio eReader automaticky režim zobrazenia na šírku/na výšku.

 


Stránky sa dajú otáčať viacerými spôsobmi. Potiahnutím prsta po obrazovke zľava doprava sa stránky otáčajú rovnako ako v normálnej knihe. Rovnakú funkciu má aj ťuknutie na pravú stranu obrazovky. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stranu, stačí potiahnuť prstom po obrazovke sprava doľava, alebo sa dotknúť jej ľavej strany. Treba poznamenať, že knihy s ochranou DRM umožňujú otáčať stránky iba horizontálnym potiahnutím. U iných aplikácií dochádza pri prístupe k súborom s ochranou k zreteľnému oneskorovaniu. Programátori spoločnosti Prestigio však vyvinuli maximálne úsilie, a dokázali znížiť tento efekt na minimum. Výsledkom je rýchle a pohodlné čítanie. Je to ďalší dôkaz schopnosti spoločnosti Prestigio implementovať zásadné softvérové ​​vylepšenia, ktoré iní vývojári aplikácií na čítanie kníh zanedbávajú.Prestigio má navyše záujem poskytovať rýchly prístup k najdôležitejším funkciám čítačiek elektronických kníh. Napríklad na nastavenie jasu stačí potiahnuť prstom nahor alebo nadol po ľavej strane obrazovky. Dotykom hornej strednej časti displeja zase získate prístup k funkcii rýchleho presunu na požadované číslo stránky.Dotykom spodnej strednej časti obrazovky otvoríte kontextové menu s množstvom užitočných funkcií.Jedna z nich umožňuje zapnúť tzv. „nočný režim“ s invertovanými farbami – čiernym pozadím a bielym textom. Tento režim je ideálnym riešením pri čítaní v tme. 

Pod tlačidlom More (Viac) sa skrývajú prvky na nastavenie písma. Dostupných je 40 rôznych veľkostí. Pri prezeraní PDF dokumentov je to ešte jednoduchšie – vďaka podpore viacdotykového ovládania môžete veľkosť textu upravovať pohybom dvoch prstov po obrazovke smerom k sebe alebo od seba.Používatelia môžu tiež pracovať so samostatnými blokmi textu. Na výber textu sa používa dlhé stlačenie, pri ktorom sa zobrazia dva symboly na určenie hraníc. Vybraný text sa dá kopírovať, odoslať e-mailom alebo cez Skype, prípadne zverejniť cez Twitter či Facebook alebo pridať do záložiek. Výber sa dá kedykoľvek zrušiť.Aplikácia Prestigio eReader umožňuje nastaviť prakticky ľubovolný spôsob zobrazenia knihy. Menu nastavení umožňuje zmeniť pozadie, farbu písma, spôsob otáčania stránok a ešte oveľa viac. Prestigio eReader takisto umožňuje používateľom doladiť používateľské predvoľby a vylepšiť zážitky z čítania kníh na maximum. Už predvolené nastavenie však poskytuje efektívne a dobre premyslené prostredie na čítanie. 

Aplikácia Prestigio eReader podporuje knihy vo formáte EPUB (vrátane kníh s ochranou Adobe DRM), PDF (tiež s podporou Adobe DRM), FB2, DOC, RTF, HTML a TXT. Keďže ide o najrozšírenejšie formáty textových súborov, je veľmi nepravdepodobné, že používateľ bude potrebovať na prístup k svojej kolekcii nejaké ďalšie nástroje.

Prestigio eReader prichádza tiež s neustále aktualizovaným katalógom kníh. V paneli oznámení systému Android informuje používateľov o nových tituloch. Ťuknutím na zobrazený odkaz zobrazíte priamo stránku s popisom knihy, prípadne si knihu môžete aj zakúpiť. 
 
 

Táto univerzálna aplikácia na čítanie kníh je skvelým príkladom, že spoločnosť Prestigio dokáže so svojimi novými projektmi dosiahnuť výrazné úspechy. V relatívne krátkom čase spoločnosť Prestigio predviedla, že dokáže nielen konkurovať špičkovým softvérovým produktom z rôznych kategórií, ale ich dokonca vďaka dôkladnejšiemu a profesionálnejšiemu prístupu aj prekonať. V prospech čítačky elektronických kníh hovorí aj rozsah činností spoločnosti Prestigio, ktorý ju umožňuje distribuovať bezplatne a neviazať ju výhradne s vlastnými zariadeniami.

 

Podpora technológie Adobe DRM je v aplikácii Prestigio eReader dôležitým krokom vpred. Určite je pred nami ešte veľa práce, ale doterajší vývoj umožnil úplnú podporu kníh s ochranou DRM. V porovnaní s nechránenými knihami už pri ich používaní neexistujú rozdiely, a podporované sú aj funkcie otáčania stránok jedným ťuknutím alebo ťahaním prsta po obrazovke. Ďalšie aktualizácie budú podporovať nastavenie jasu potiahnutím prsta po obrazovke a ovládanie menu ťukaním na rôzne časti obrazovky aj u súborov s ochranou DRM.

 

To všetko je dôkazom neustáleho úsilia spoločnosti Prestigio vylepšovať čitateľské zážitky a funkcie obsahu s ochranou DRM. Aplikácia Prestigio eReader v súčasnosti automaticky rozpozná chránené súbory a aktivuje správny vykresľovací modul. Skúsenosti používateľov sú tak iba pozitívne, dokonca aj pri chránených knihách. Niet pochýb, že Prestigio eReader prinesie svojim užívateľom veľa radosti pri čítaní nových, ako aj starých obľúbených kníh.

Aplikáciu Prestigio eReader 3.0 si môžete bezplatne prevziať z internetovej stránky spoločnosti Prestigio

The Prestigio eReader 3.0 app je dostupná na stiahnutie zadarmo na Prestigio website a Google Play store.

Pokiaľ nemáte zariadenie so systémom Android e-knihy môžete nakupovať aj priamo na http://ebooks.prestigioplaza.com

Aplikace Prestigio eReader 3.0

Prestigio představuje aktualizovanou verzi aplikace Prestigio eReader pro systém Android, jež nově podporuje i technologii DRM.

Prestigio eReader aplikácia 3.0

Populárna aplikácia na čítanie e-kníh v novej verzii.

See all news